Oslo-København, juli 2004

Erling har dette året gjort seg ferdig med alle eksamenene til en master i realfagdidaktikk ved UiO, og når den 10. verdenskonferansen for matematikkdidaktikk (ICME-10) dette året arrangeres i København, er det naturlig at sykkelturen går dit.

Sykkelturer