Rett sør for Lilla Edet: En milestein fra 1737 med orienteringstavle om ordningen. Close-up.