De ville se «lyftbron»
åpne (løfte) seg.

(Dette bildet er fra en
tur tidligere på etter-
middagen.)