Trollhättan
Vi møter Anne og Christian i
Trollhättan for å sykle Göta älv
ned til Göteborg. Det er onsdag
den 29. juni 2022.

Her er vi på Strandgatan Café.