Ute på Bundesterrassse, ser noen nedover og andre oppover. Under oss, ved bredden av Aare, ligger bydelen Sandrain. Over oss kneiser den syd­vendte fasaden av Bundeshaus. Bern er, som Luxemburg, en by i «flere etasjer». Brua på bildet er Kirchenfeld-brua og komplekset med tårn til høyre er historisk muséum.