Bygget ble oppført 1999 og huser det ene av EUs to parlamenter.
Skjerpa beredskap etter attentatet mot under­grunns­banen i London, hindret oss i å ha bagasjen vår på stasjonen. Derfor bærer vi den med oss.

Da vi gikk herfra, glemte vi kofferten til Svein akkurat der den står på bildet.

Og der sto den da vi litt etter kom tilbake for å se etter den.

Om den i mellom­tida hadde ut­løst bekymring hos noen med ansvar for stedets sikkerhet, så ble det ikke meddelt oss..