Luxemburgerne er stolte av Adolph-brua og den er flott. Men elva den går over er altså lille Pétrusse.

Det er vanskelig å la være å tenke på det Munch 1 anklaget Vigeland for:
 — Å bygge 110 m bru over en 11 meters bekk.
____
1  Munch i brev til skatte-
   myndighetene. Han ville
   ha forsikring om at hans
   penger ikke ble brukt til
   Vigelands gigantomani i
   Frognerparken.