Svein og Erling på Scotts Pub.
Det er elva Alzette som renner
her nede i bydelen Grund.

Det er kanskje fornemmere i
høyden. Opp til høyre utenfor
bildet ligger den relativt ny-
bygde «justis-byen» med de
mange domstolene. Men det
er fint her nede også!