Place de la Bastille
Festningen som en gang sto her har en historie som går langt til­bake på 1300-tallet, men plassen er mest kjent for det som skjedde her 14. juli 1789 — stormen på «pastillen» (vits).

Franske revolusjonen er i startfasen. Den grunnlovgivende forsam­ling var trådt sammen (ute i Versailles, «hjemmebane» for kongen) bare fem dager tidligere. Med stormen på bastillen viste arbeider- og håndverks­befolkninga i Paris at «Paris er vår hjemmebane».

Søylen på bilder er «juli-søylen»fra 1830 (en annen revolusjon).

Først i 1880 ble 14. juli nasjonaldag i Frankrike.