Vel over på Seinens høyre bredd, hopper vi på nr. 69 til Place de la Bastille . . .