Hun vi kjøpte billetten av bemerket at hun hadde sett Inger på «senteret» (polet), tidligere på dagen..  Om stykket.