Kart

Hvalstrand bad

Holmsbu

Hyggen

Drammen

Alternativ?

Korn (øl)

Krøderbanen

Krøderbanen 2

Krøderbanen 3

Krøderen k&m

Tranbyveien

Veivalg

Verkensbrua

Gult & fiolett

Kjerratmuséet

SAPP.REK ?!

Kleivstua 1

Kleivstua 2

Norderhov

«Svenskestua»

Hjemover

Tyttebær

Vikseterbekken

Haukveien (1)

Haukveien (2)

Haukveien (3)

Bleiksjøen

Svartengrana

Tjelsås – Tryvann

Slemdal

Tur til Krødern via Holmsbu                  18.-27. august 2020

Alle bilder har piler til forrige, neste og «opp» (oversikt) selv om de noen ganger kan være vanskelig å se..
.
.