Ved Kleivstua er den vanlige
velkomstkomitéen på plass..