Rv. 33 tillot ikke sykling. Vi kom oss likevel over åsen til Randsfjorden på bl.a. bomstengte veier som dette. Gunstig da med lettere utrustning!