Vi diskuterer veivalg nede på Skibladnerbrygga med ekstra kart- og lokalkunnskapsstøtte fra Karl-Petter.