Sist vi sykla til Gjøvik (da Christian sang i kirken der), sykla vi riksveien (rv.4). Pga. stor trafikk på den, velger vi nå sykkelruta over Kollshaugen.