I teorien var turen til Hamar et ikke-problem. Gamleveien (rv 25) og motorveien (rv 3) går tilnærmet parallelt og krysser hverandre mange ganger. I praksis ble det annerledes; vi kom inn på rv 3 (motorveien) og fikk politiet på nakken. Her har vi kommet oss inn på rv 25: «Rund og rar stein».