Opplegget

Skoppum

Oppe hos Svein

Kurt er innom

«Heim»

Diverse

Kongsvold 1

Kongsvold 2

Oppdal

Nidarosdomen

Bakklandsbrua

NTNU 1

NTNU 2

Stiklestad

Stiklestad 2

Ukas teaser

Smie, Stiklestad

Vev, Stiklestad

Hotellet

«Bøla-reinen»

Gjennom skogen

Huset i skogen

Nam-nam..

Laksforsen 1

Laksforsen 2

Mosjen

Motor

«Verket»

Helgelandsbrua

På M/F Sigrid

Framme!

Christian

Tomma

På fisketur

En liten uer

 Vi besøker Anne og Christian på Dønna sammen med Svein, «primio» august 2021 (1/3)

Alle bilder har piler til forrige, neste og «opp» (oversikt) selv om de noen ganger kan være vanskelig å se..
.
.