Stikkord (navn)    Ett nivå opp

Disse sidene har i årenes løp vokst organisk i rykk og napp. Reisene er det ikke så verst orden på, men for temaer ut over tid og sted, er det ikke noe system. Lenkene nedenfor går til sider der vedkommendes navn er nevnt. I denne omgang har jeg prioritert navn innenfor mate­ma­tikk og fysikk.

Abel, Niels Henrik (i Paris)
Abel, Niels Henrik (Berlin-kart 1910)
Arcavi, Abraham (Monterray 2008)
Ambrosios, Ubiratan d' (Monterray 2008)
Aristoteles (matematikk)
Arkimedes' skrue, Bern 2005
Arkimedes (parabelsegmenter)
Arnesen, Thomas (Om IKT 2011)
Baeyer, Otto v. («tverrfaglighet» Berlin 1910)
Barton Hoag, J. (i «Helhet og del», 1929)
Becquerel, Henri (Freta 16, Warzawa)
Bessel, Friedrich W. (Königsberg, 2010)
Boaler, Jo (2012)
Bodanis, David (2010, «etno-telling»)
Boeck, Christian (NB, 2014)
Bohr, Niels (Brüssel, 1927)
Bohr, Niels (Cambridge, 1911/1997)
Bohr, Niels (København, 1947)
Boltzmann, Ludwig (Planck-kurven)
Bombelli, Rafael (4. gradslikn.)
Born, Max (juli, 1918)
Born, Max (Berlin, nov. 1918)
Born, Max (Brüssel, 1927)
Born, Max (Ahrenshoop, 2006)
Born, Max (Gravsted)
Bosković, Ruder Josip (Zagreb 2011)
Bourbaki (Paris)
Bradley, James (lysfarten, 1728)
Bragg, Lawrence (Cambridge 1997)
Brahe, Tycho (Praha, 1999)
Brahe, Tycho (Wittenberg, 2006)
Brillouin, L (Brüssel, 1927)
Broch, Einar K. (København, 1947)
Broch, Einar K. (Kjernefysikere, foredrag)
Brochmann, Christian (Forskerprisen, 2009)
Broglie, Luis de (Brüssel, 1927)
Brun, Viggo («binær» aritmetik i Egypt)
Buerling, Arne (Polacksbacken, 1995)
Buteo, Johannes (1559)
Cardano, Gerolamo (1545)
Cardano, Gerolamo (4. gradslikn.)
Cavalieri, Bonaventura (-s «prinsipp»)
Cole, Frank N. (New York, 1903)
Cole, Frank Nelson (M67, 1903)
Compton, A.H. (Brüssel, 1927)
Cremona, Luigi (Sophus Lie 1870)
Crick, Francis (Cambridge 1997)
Curie, Maria S. (Freta 16, Warzawa, 2006)
Curie, Maria S. (Bvd. Staint-Michel, 2005)
Cvijić, Jovan (Budapest 2009
Darboux, Gaston (Sophus Lie 1870)
Demokrit (bevis / «praksis»)
Descartes, René (1637)
Dirac, Paul A.M. (Brüssel, 1927)
Dirac, Paul A.M. (Ouest, 1965)
Eiffel, A.G. (Karosta, 2010)
Einstein, Albert (Bern, 2005)
Einstein, Albert (Ahrenshoop, 1918)
Einstein, Albert (Berlin, nov. 1918)
Einstein, Albert (Brüssel, 1927)
Einstein, Albert (Ahrenshoop, 2006)
Euklid (5-kant)
Euler, Leonard (Königsberg, juli 2010)
Fechner, Gustav Theodor ('Weber-Fechner Law')
Fermi, Enrico (i note)
Ferrari, Ludovico (4. gradslikn.)
Foucault, Léon (Pantheon, 1851)
Fowler, R.H. (Brüssel, 1927)
Frisch, Otto R. (Kungälv 1938/2019)
Frisch, Otto R. (København, 1947)
Gauss, Carl Friedrich (Göttingen, 1996)
Gauss, Carl Friedrich (lærer å lese)
Ghaligai, Francesco (1521)
Girard, Albert (1629)
Goldbach, Christian (Alberta-univ., 2010)
Gosselin, Guillaume (1577)
Grepperud, Gunnar (Om IKT 2011)
Gropius, Walter (Dessau 2006)
Guericke, Otto von (Magdeburg, 2006)
Guericke, Otto von (Krakow, 2011)
Guye, Ch.E. (Brüssel, 1927)
Gödel, Kurt (Königsberg-konf., 1930)
Haber, Fritz (Berlin, 1918)
Hansteen, Christopher (grav)
Hahn, Otto («tverrfaglighet» Berlin 1910)
Hahn, Otto (Kungälv 1938/2019)
Hahn, Otto (Gravsted)
Hamilton, W. R. (Edinburg 2011)
Hardy, G.H. (i note)
Harriot, Thomas (1631)
Hegel, G.W.F. (1807)
Hegel, G.W. (Berlin-kart 1910)
Heisenberg, Werner (Brüssel, 1927)
Heisenberg, Werner (og Barton Hoag, 1929)
Heisenberg, Werner (Sofia 2013)
Helmholtz, Hermann v. (Alberta-univ., 2010)
Hilbert, David (Köningsberg, 2010)
Hilbert, David (Gravsted)
Hoecke, Van der (1514)
Holtsmark, Johan P. (København, 1947)
Holwech, Olaf M.
Hume, David (Einstein om..)
Infeld, Leopold (Om Dirac, 1965)
Ivanov, Emanuil (Sofia 2013)
Jablotschkowsch, Pawel N. (J's buelampe)
Jacobi, Carl G. (Alberta-univ., 2010)
Kant, Immanuel (-grav, 2010)
Kant, Immanuel (1783, om '7 + 5 = 12')
Kant, Immanuel ((Einstein om..)
Kepler, Johannes (Praha, 1999)
Kepler, Johannes (Graz 2011)
Kernighan, Brian W. (2011)
Kirchhoff, Gustav (Alberta-univ., 2010)
Kirchhoff, Gustav («K's 2. lov», 2019)
Klein, Felix (Fontainebleau, aug. 1870)
Klein, Felix (Monterray 2008)
Klein, Felix (Gravsted)
Kopernikus, Andreas(Krakow, 2011)
Kopernikus, Nikolaus (Frombork, 2010)
Kopernikus, Nikolaus(Krakow, 2011)
Kraft, Jens (Sorø, 2005)
Laffer, Arthur (-kurven, 1974)
Langevin, P. (Brüssel, 1927)
Langlands, Robert (Oslo, 2018)
Laue, Max v. (Gravsted)
Leibniz, G.W. (2010, tallsystem)
Lichtenberg, Georg Christoph (2013)
Lie, Sophus (Sandane, 2001)
Lie, Sophus (Fontainebleau, aug. 1870)
Lie, Sophus (i Paris)
Lie, Sophus (Leipzig)
Linné, Carl von (Uppsala, 1995)
Linné, Carl von (Havanna 2008)
Madsen, Tjalve Gj. (Om IKT 2011)
Marconi, Guglielmo (Poldhu, Cornwall 2018)
Maxwell, James Clerk (Cambridge 1997)
Maxwell, James Clerk (Edinburgh 2015)
McLaughlin, W. I. (1992, Zenons paradoks)
Meitner, Lise («tverrfaglighet» Berlin 1910)
Meitner, Lise (Kungälv 1938/2019)
Meitner, Lise (København, 1947)
Melanchton, Philip (aritmetikk)
Mersenne, Marin (M67, 1903)
Miller, S. L. (1992, Zenons paradoks)
Millikan, Robert (Cambridge 1997)
Minkowski, Hermann (Alberta-univ., 2010)
Minkowski, Hermann (Alberta-univ., 2010)
Nash, John F. (Abelprisen, 2015)
Neumann, Johan v. (Königsberg-konf., 1930)
Newton, Isaac (Cambridge, 1997)
Newton, Isaac (Woolsthorpe, 1997)
Newton, Isaac (Grantham, 2001)
Newton, Isaac (Avkjøling)
Nirenberg, Luis (Abelprisen, 2015)
Nordström, Gunnar (juli, 1918)
Onnes, Kamerlingh (Leiden, 2001)
Onnes, Kamerlingh (MiniGRAIL)
Onstad, Torgeir (4. gradslikn.)
Otto, Nikolaus (Otto-motoren, anim.)
Oughtred, William (1629)
Pacioli, Luca (1494)
Pascal, Blaise (Havanna 2008)
Pauli, Wolfgang (Brüssel, 1927)
Pauli, Wolfgang (København, 1947)
Planck, Max (-kurven)
Planck, Max (Gravsted)
?Pytagoras?
Ramus, Peter (1586)
Richardson, O.W (Brüssel, 1927)
Ritchie, Dennis (2011)
Roth, Wolff-Michael (2017 Sense Publishers)
Rutherford, Ernest (Cambridge 1997)
Rødsten, Alex (Et induksjonsbevis)
Rømer, Ole chr. (Vridsløsemagle 2003)
Sandmel, Thor (Zenons paradoks)
Schoenberg, Alan (Japan, 2012)
Schrödinger, Ervin (Brüssel, 1927)
Schöner, Lazarus (1586)
Semadeni, Zbigniew (ICME-10, 2004)
Sletsjøe, Arne B. (2016, kongruenstallet 5)
Snell, Willebrord van R. (lysbrytning, 2006)
Spinoza, Baruch de (2017 Sense Publishers)
Stefan, Josef (Planck-kurven)
Stephenson, George (Budapest 2009)
Stevin, Simon (1585)
Tartaglia, Niccolo (1556)
Tesla, Nikola (Budapest 2009)
Thomson, J.J. (Cambridge 1997)
Vavik, Lars (Om IKT 2011)
Verschaffelt, E. (Brüssel, 1927)
Volta, Alessandro
Vygotskij, Lev (2017 Sense Publishers)
Yukawa, Heideki (Kyoto 2012)
Wallis, John (1693)
Watson, James D. (Cambridge 1997)
Watt, James (Budapest 2009
Weber, Ernst Heinrich ('Weber-Fechner Law')
Weber, Wilhelm (Göttingen, 1996)
Weber, Wilhelm (Jordinduktoren)
Weber, Wilhelm (Wittenberg, 2006)
Weber, Wilhelm (Gravsted)
Wessel, Caspar (Vestby, 1995?)
Wien, Wilhelm (Planck-kurven)
Wilson, C.I.R (Brüssel, 1927)
Wilson, William («tverrfaglighet» Berlin 1910)
Zenon (paradoks)
Ørsted, Hans Christian (Rudkøping, 2004)
Ørsted, Hans Christian (Assistans, 2017)

Institusjoner

Akademiet i Sorø (2005)
Berkeley (1993)
Cavendisch-laboratoriet (Jesus Lane 1997)
Cavendisch-laboratoriet (Madingley Road 1997)
De Leeuwenhoek, (Leiden, )
Delft Tekniske Universitet (2010)
Det jagellonske universitet(Krakow, 2011)
Fakultet for matematikk og informatikk (Sofia 2013)
Fysiska Instititionen (Lund, 1995)
Göttingen (1996)
Københavns Universitet (2004)
Matematisk institutt (Reykavik 2005)
«Mat-Nat» i Pristina (2012)
MIC (Polacksbacken, Uppsala 1995)
MIT (1993)
Pedagogisk fakultet (Riga, 2010)
Reiknistofnun Háskólans 2005
St. Petersburg Universitet
Universitetet i Havanna (2008)
Universitetet i Kleipeda (2010)
Universitetet i Liepeia (2010)
Universitetet i Lubljana (2011)
Universitetet i Kyoto (2012)
Yukawa Institute for Theoretical Physic (Kyoto 2012)


Registeret er ikke fullstendig og vil nok legge litt på seg den nærmeste tid..    Ett nivå opp