Slik skrev Ramus og Schoner en likning i 1586:
Dagens skrivemåte for samme likning er:
 

Matematikk 1500-1700