Girard, 1629:
Samme likning i dag:
Likhetstegnet er blitt likt!

Matematikk 1500-1700