Descartes' symbolbruk fra 1637..
..er ikke uforståelig for et moderne øye. I dag skrives jo dette slik:
 

Matematikk 1500-1700