Buteo's skrivemåte fra 1559:
Vår skrivemåte i dag:
 

Matematikk 1500-1700