«Stigeproblemer» er en egen sjanger

 

Hovedkategoriene er:

Februar 2006

«Kryssende stiger»

«Stigen og kassen»
«Med stige rundt et hjørne» (i korridor)

For 15-20 år siden var det endel oppmerksomhet omkring dem i lærerkretser.
Så kom "stigen og kassen" opp igjen for et par uker siden, så jeg laget denne siden.

De "gode løsningene" er gjengitt på nettet, men jeg fant ingen på norske sider, så
jeg gjengir et par her.

     Algebraisk, eksakt

     Trigonometrisk, delvis eksakt

Begge løsningene ovenfor krever god taktikk. Uten god taktikk havner man i en
usymmetrisk 4. gradslikning, som jeg, for 15-20 år siden resignerte overfor. Da
problemet kom opp igjen nå, for et par uker siden, hadde jeg nylig vært på kurs
hos Torgeir Onstad om bl. a. likningshistorie, der 4. gradslikningen ble behandlet.

Kunne jeg løse likningen jeg måtte oppgi for 20 år siden? Det kunne jeg! Stige-
problemet (tungvint løst) tar oss på en forbilledlig måte gjennom nettopp den delen
av matematikkhistorien. Min løsning er her:

     Algebraisk (utaktisk, men historisk interessant)

Alle løsningene i Word-format | Tilbake