Diverse mer eller mindre aktuelle tekster/referanser


H.P.Graver om høyesterett 1941-45

Professor ved Det juridiske fakultet ved UiO promoterer aktuell bok i Morgenbladet 01/2019

Rosa Luxemburg

Espen anmelder Engelstad/Kristjánssons bok om Rosa Luxemburg i Morgenbladet 01/2019. Han kritiserer den bl.a. for å forsømme teoretikeren Rosa Luxem­burg.

Exit liberal utenrikspolitikk

Asle Toje kommenterer «den liberale inter­ven­sjo­nismen», som han daterer til Tony Blairs tale i Chicago 1999. Morgenbladet 01/2020.

Krisepolitikk ved reisens slutt

Einar Lie oppsummerer den økonomiske situasjonen i Europa. Aftenposten 12.01.2020

Lokførernes konflikt med Vy

Aftenposten 16.01.2020

Verdensøkonomien

Intervju med Brende før WEFs 2020-møte i Davos. Den globale gjelda er rekordhøy; Tyskland kritiseres for sin «svarte null».

«Raspredelenie» og «subbotnik» i Hviterussland

Om obligatorisk yrkesutplassering i dagens Hviterussland — et asiatisk trekk? (Le Monde diplomatique nr. 1 2020).

Ny norsk fireårsplan

Per Gustav Lindeberg har noen edruelige kommetarer til oljeindustrien og Mimir Ks forslag om en ny norsk fire­årsplan, men også merkelige tanker om kronekursen..

Jul på Café Voisin i Paris 1870

Per Velde om kjøkkensjef Alexandre Chorons «zoo-baserte» meny den 99. dagen av den tyske beleiringen av Paris 1870, snaue tre måneder før kommunardene overtar byen.  KK 22/12 2018.

Litium i Bolivia

Artikkel i Le Monde diplomatique om litium-forekomstene på Salar de Uyuni og Evo Morales' forsøk på å etablere boliviansk produksjon gjennom Yacimientos de litio bolivianos (YLB).  Januar 2020.

Giftig pennForside

Fortrengte frukter

En liten artikkel i Filosofisk supplement av Jørgen fra 2009 om logikkens fall f.o.m. Frege/Russell..

Et barn av gullalderen

Lars Mjøsts artikkel i Vardøger om/til Rune Skarstein. Endel bakgrunnsstoff av nostalgisk interesse.

Normalforskning og reaksjonær sosialisme

Jørgen svarer på Tore Linné Eriksens anmeldelse av Kritikk av globaliseringsteorien i Agora nr. 1 for 2011.

Von Neumanns 'likevekstbevis'

John von Neumanns A Model of General Economic Equilibrium ble framlagt på et seminar i Princeton 1932, men først tilgjengelig på engelsk i Review of Economic Studies 1946. «Tilgjengelig» er kan­skje ikke rett ord, men det er uansett morsomt at be­viset benytter Brouwers fikspunkt teorem!

Tullepyramiden (læringspyramiden).

Simen Gaure (Frischsenteret) Aftenposten 24.09.2015

«Takk til Johan From»

Svein Sjøbergs svar til Johan From i Bedre skole nr.2 2016.

For lite om for mye

Espen Søbye anmelder Dag Østerbergs Fra Marx' til nyere kapital­kritikk, Morgenbladet 01/1917. Han mener Østerberg gjentar Pax' forsømmelse fra 1970-tallet ved å forsømme «verdi­forms­analysene».

Astor Reigstad om NMD 1953-94

Informativt innlegg om Norsk medisinaldepot av pensjonert overlege Astor Reigstad. Klassekampen 17. mars 2020.

Tittel 19

Artikkelbeskrivelse

Tittel 20

Artikkelbeskrivelse

Vandrer


Siste endret: 20.03 2020