Lunsj i Hellesøy

Skipper Otto Gullaksen var betenkt over å sette oss i land på Nordøya med bare sauer som selskap i flere timer, der rutebåten bare går innom etter avtale (som ennå ikke var bekreftet for vårt vedkommende).

Det endte med at han kjørte oss inn hit til Helles­øy, som er den nord­ligste plassen i Øy­garden med vei­forbin­delse.

Selv dét er normalt et ut­vær så det rekker. (Folk har båtene sine godt gjemt inne i utsprengte kanaler og trange viker.) Men i dag var her ikke vær som kunne skremme noen...

Forrige | Kart | Oversikt | Neste