Thomas på terrassen i Saudalen

Kristoffer bruker remote'n

Ruth og Inger på Fanafjellet

Mor og datter

En prat på kaia i Buane

Ruth og Inger foran Ole Bulls villa

Ruth og Inger inne i villaen

Rut og Erling på trappa

Fra konserten

Ruth og Inger ved kaia på Lysøen

Ruth og Inger går på ferga

Hjemover igjen

Sommer 2000 | Forsida