Nordmarka

Vi er ingen Nordmarka-eksperter, men bra dumme ville vi vært om vi ikke hadde utnytta de fantastiske friområdene vi har nord og øst for byen.

Siden vi bodde på Kringsjå studentby er det av vane mest blitt Nordmarka. Kameraene på kartet viser til bilder vi har tatt omtrent der.

Det er flest sommerbilder. Det er et godt eksempel på hvordan fotografier lyver, for i det store og hele har vi antakelig minst like mange fantastiske dager på ski i disse områdene som på sykkel om sommeren. Det er bare, som alle vet, mer bekvemt å ta bilder om sommeren.

Tilbake til sykkelturer