Inger Holme og Erling Torkildsen


Inger Holme er lærer ved Nordstrand videregående skole i Oslo. Hun underviser i sosialøkonomi, og har sammen med Karin Risvold utgitt lærebøker i faget på Inka forlag. Erling Torkildsen er lærer ved Grønland voksenopp­lærings­senter i Oslo. Fagkretsen er fysikk, matematikk og historie, men de siste åra har han undervist nesten utelukkende i matematikk

Tilbake til innhold