Økernsenteret 2. februar 2023
Erling mimrer og teller etasjer. Hans gamle forretnings­for­bin­delse, Statens lånekasse for utdanning, holdt i sin tid til i 15. etasje 1 i dette bygget. Helt først på 1980-tallet en gang (82?) var vi der oppe med et med et inkassovarsel og ba om nåde. Vårt mellomværende med institusjonen er heldigvis for lengst opp og avgjort.

Så er det artig at installasjons-kunstneren Lars Ramberg, som vi først gang støtte på i Berlin 2005, nå smykker den slitne fasaden med «TILLIT».
__________
1
Oslo byleksikon forteller at Lånekassa holdt til i etasjene 14.-17. Øverste etasje (18.) hadde senterets arkitekter, Håkon Mjelva og Per Norseng, reservert for sine egne kontorer.