Bakgrunn

Professor Jo Boaler ved Stanford University er en kjent aktør i striden om matematikk­undervisning i USA (The Math Wars). Så da hun skulle holde et av plenumsforedragene på ICME-12, gikk jeg for å høre. Tittelen var:

FROM PSYCHOLOGICAL IMPRISONMENT TO INTELLECTUAL FREEDOM – THE DIFFERENT ROLES THAT SCHOOL MATHEMATICS CAN TAKE IN STUDENT’S LIVES

Det handlet altså om at matematikkundervisning kan gjøre en forskjell, som det heter. Kort (og for­doms­fullt!) fortalt, handler det om dette: Boaler fulgte matematikkundervisninga i to klasser; én ved Phoenix Park og én ved Amber Hill (to skoler i England) fra elevene var 13- til de var 16 år. I den ene klassen var undervisninga under­søkende- og prosjektoriert. Den andre klassen fikk traditional class­room teaching.

Åtte år seinere sporet Boaler opp så mange som mulig av disse elevene. Det viste seg at elevene som hadde fått undersøkende- og prosjektoriert undervisning, hadde greid seg bra. Mange av dem var til og med kom­met seg ut av arbeiderklassen. Med elevene som hadde fått traditional class­room teaching var det tvert imot. Der hersket arbeids­løshet og depresjoner.

Den opprørende slutten på foredraget var at skolen som hadde hatt undersøkende- og prosjektoriert undervisning, siden sist, hadde gått over til traditional class­room teaching.

Jo Boaler var dessverre syk og kunne ikke holde foredraget sitt i Seoul, men en av hennes studenter leste det opp. Hun avsluttet med å vise Boalers e-postadresse, og henviste spørsmål, kommentarer og kritikk dit, med tillegget at professor Boaler ville bli veldig glad for reaksjoner.

Spørsmålet som brant i meg: Hva hadde fått den gode skolen til å falle tilbake til såkalt traditional class­room teaching? Ren ondskap? måtte altså gå via e-post.

e-posten jeg sendte samme kveld: Dear professor Boaler
Jo Boalers forelesning: From Psychological Imprisonment..
Jo Boalers på YouTube: Good and Bad of Mathematics Education.

Tilbake til Diverse klipp