Kan være greit
å ha noe i huset
til de som aldri
får tørr nok vin..