Undervisningens gjenoppdagelse
Bedre Skole nr.3 2021 anmelder Gjert J.J. Biestas bok med ovennevnte tittel.
(Cappenen Damm Akademisk). Det minner meg om en sluttnote jeg hadde i
Tanker om testing (1996). Det står vel ikke mye i det heftet som er verdt å lese
i dag, men «note 23» tåler å siteres:   … undervisning23 medfører at …
__________
23
For et par år siden kom noen kolleger tilbake fra et seminar i Trondheim og forklarte at «undervisning» var til hinder for elevenes læringsarbeid. Usikkerheten bredte seg om dette begrepet — en stund ble det bare brukt i smug av de alles staeste. Imidlertid har situasjonen normalisert seg noe, og begrepet er gradvis kommet i bruk igjen. Selv finner jeg det praktisk å ha navn på sånt som læreren skal gjøre også.