I Kapitalen bd. I siterer Marx Francis Bacons tanker om infanteri og kavaleri (1625). Som infanterist går man jo god for dette. (Marx' poeng er at dette indirekte forklarer hvorfor loven i 150 år tapte mot ekspropriasjonen av bønder og små forpaktere: Servile under­såtter var nettop hva det nye samfunnet ville ha.)