Lederen i KK på årets siste dag er
et dikt avAlfred Tennyson, oversatt
av Olav H. Hauge.

Jeg — og mange med meg, vil jeg
tro — ble kjent med dette alvors-
tunge dikt om håp i en helt annen
setting. I 1960?

Hør selv: