En fryktelig latter
André Bjerke om «Mot Dag-latteren» i Studentersamfunnet: Denne kalde latter
uttrykte «en munterhet som kunne øke spedbarnsdødeligheten i et distrikt; den
kunne nedbøye atleter og gjøre unge kvinner forplantningsudyktige; den kunne
stanse fuglenes sang og få bladene til å gulne på trærne.»
______
Sitert etter Preben Munthe: Norske økonomer. Sveip og portretter (1992),  s.163.