Luke n                       Oppgave n

    Passord
(svar oppg. n – 1)

oppg01.pdf
oppg02.pdf
oppg03.pdf
oppg04.pdf
oppg05.pdf
oppg06.pdf
oppg07.pdf
oppg08.pdf
oppg09.pdf
oppg10.pdf
oppg11.pdf
oppg12.pdf
oppg13.pdf
oppg14.pdf
oppg15.pdf
oppg16.pdf
oppg17.pdf
oppg18.pdf
oppg19.pdf
oppg20.pdf
oppg21.pdf
oppg22.pdf
oppg23.pdf
oppg24.pdf

Luke 1 →
Luke 2 ->
Luke 3 ->
Luke 4 ->
Luke 5 ->
Luke 6 ->
Luke 7 ->
Luke 8 ->
Luke 9 ->
Luke 10 ->
Luke 11 ->
Luke 12 ->
Luke 13 ->
Luke 14 ->
Luke 15 ->
Luke 16 ->
Luke 17 ->
Luke 18 ->
Luke 19 ->
Luke 20 ->
Luke 21 ->
Luke 22 ->
Luke 23 ->
Luke 24 ->

Kom01.pdf
Kom02.pdf
Kom03.pdf
Kom04.pdf
Kom05.pdf
oppg06.pdf
oppg07.pdf
oppg08.pdf
oppg09.pdf
oppg10.pdf
oppg11.pdf
oppg12.pdf
oppg13.pdf
oppg14.pdf
oppg15.pdf
oppg16.pdf
oppg17.pdf