No-nonsense bruk av Gule lapper:
Kommune-legen i pandemirammede Ulvik.
Dette bildet i Aftenposten 9/3 2021 gjør inntrykk på en som i årevis har satt likhetstegn mellom «gule lapper» og forvrøvlet personal­behandling; «forankring» av motepregede slagord og sånne NPM-greier. Jeg skylder disse lappene en unnskyldning. De er ikke tøysete i seg selv; de har bare vært misbrukt.. Denne smittesporingen tåler sogar et strømbrudd.