GVO organiserer undervisning for innsatte i Oslo fengsel og Bredtveit fengsel og sikringsanstalt, samt for elever under tilsyn og ettervern. Undervisningen foregår både innenfor og utenfor fengslene. Det arbeider vel 40 lærere ved skolen.

GVOs avdelinger:
(Ikke jour!)

Administrasjonen
Avd A
Avd B
Yrkesskolen
Avd Grorud
Avd Sentrum
Oppfølging

Andre lenker:

Oppslagstavla
Fagseksjonenes sider
Web-adresser
E-postadresser
Fylkesmann i Hordaland, utdanningsavd.

GVOs fotoalbum
Samarbeidspartnere
Diverse GVO-stoff

Aktuelt: Odds nekrolog over Irmann

Kontakt hjemmeside-ansvarlig

Siste endring på disse sider: 21. februar 2007