Kommentar til Diana Ross-artikkelen

Denne faksimilen lå "tilfeldig" henslengt et par steder på
lærerværelset om morgenen 4. desember 1985, og fikk
en del oppmerksomhet utover dagen.

Historisk har spøken interesse fordi den helt presist tid-
fester kopimaskinens inntog i GVO til dagene umiddel-
bart før dette

Etter en stund ble Erling tvunget til å innrømme at han var
"synderen".  I pur begeistring over nye muligheter, hadde
han forstørret  opp masse tekst fra Aftenposten, som han
  i løpet av en ettermiddag (og natt) klippet opp og limte
sammen til denne teksten som så ble forminsket igjen, limt
inn på passende plass og kopiert på nytt som "faksimile".

GVOs hovedside | Diverse | Artikkelen