A Nordic 'barefoot'-Study
Samtidig som vi besøkte ny-opererte Toril i Lillesand rett
etter operasjonen, dukket en
merkelig artikkel opp i JMHS.
It's a small world.